LABORATORIUM
NOWA JAKOŚĆ INTERNETU
Internet zawdzięcza swoją popularność brakowi ograniczeń i kontroli. Pragniemy respektować jego prawo do niezależności i samostanowienia i wolności zamieszczanych w nim treści natomiast widzimy potrzebę tworzenia rozwiązania, które pozwala użytkownikom decydować z jak wielkiej częsci internetu mają potrzebę i życzenie korzystać a dokładniej od jakiej kategorii treści chcą sie odseparować. Jest to internet szyty na miarę, który może być bezpiecznie udostepniany rodzinie, lub pracownikom firm, bez obawy o zagrożenia płynące ze strony nieporządanych przez nas treści.
SZTUCZNA INTELIGENCJA
Technologia sztucznej inteligencji oparta o sztuczne sieci neuronowe jest zdolna na bieżąco klasyfikować i rozpoznawać wzorce oraz podejmować decyzje co do rodzaju treści strony internetowej, która ma zostać za chwilę wyświetlona na ekranie użytkownika. W czasie rzeczywistym możliwe jest zablokowanie dostepu do stron, które zostaną rozpoznane jako zawierające np. pornografię, przemoc lub ich profil został ustawiony jako nieporządany przez uzytkownika. W swojej innowacyjności, to rozwiązanie nie spowalnia w żadnym stopniu pracy komputera, tabletu, telefonu czy terminala internetowego końcowego użytkownika usługi.
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Tworzymy system i rozwiązania, które bez potrzeby zbędnej konfiguracji i z gwarancją ciągłej aktualizacji pomagają konsekwentnie oddawać użytkownikom internetu kontrolę nad tym jak bardzo chcą zaufać globalnej sieci i jak wielkiej pomocy i izolacji potrzebują przy udostępnianiu internetu swoim dzieciom, rodzinie czy pracownikom. Użytkownik sam decyduje z jak dużej części internetu ma życzenie korzystać poprzez określenie swoich preferencji co do rodzaju prezentowanych stron. Od tego momentu można bezpiecznie udostepnić internet dzieciom bez obawy o ich kontakt z nieporządaną treścią.
OPIS PROJEKTU
CELE PROJEKTU:

Celem projektu na poziomie produktu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji "Informatyka i automatyka". Celem na poziomie rezultatu jest wprowadzenie na rynek (komercjalizacja) innowacji produktowej w skali świata w postaci systemu informatycznego blokowania niechcianych, bądź groźnych dla użytkownika treści w Internecie. Projekt podzielony jest na dwa zadania, z który pierwsze dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych nad sztuczną inteligencją i drugie dotyczące opracowania wersji demonstracyjnej innowacyjnego produktu na etapie eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie.

PLANOWANE EFEKTY:

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego oprogramowania zabezpieczającego do rozpoznawania i blokowania zagrażających stron internetowych lub takich, które użytkownik chce wyeliminować np.: stron pornograficznych, zawierających przemoc, hazard, grożących wykradzeniem danych, propagujących narkotyki/dopalacze.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Koszty całkowite: 3 755 457, 00 PLN Koszty kwalifikowane: 3 616 170, 00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Dofinansowanie: 2 433 984, 00 PLN
KONTAKT
Lubelski Park Naukowo Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Betterline Laboratorium | Betterline Software

©Betterline